Honorary Patronage

 

PIIT to platforma firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju, realizując następujące działania:

  • opiniujemy akty prawne istotne z punktu widzenia firm teleinformatycznych;
  • współtworzymy w konsultacjach i grupach roboczych warunki do uzgodnień sektorowych dotyczących wspólnych stanowisk oraz nowych inicjatyw branży (poprzez działalność komitetów, grup roboczych, animowanie prac członków nad konkretnymi zagadnieniami);
  • budujemy trwałe relacje z administracją publiczną, poprzez organizowanie spotkań oraz inicjowanie nowych, wspólnych projektów;
  • reprezentujemy interesy polskich firm teleinformatycznych na poziomie europejskim, poprzez organizację DIGITALEUROPE.

Nasze cele:

  1. Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego
  2. Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji
  3. Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej